Våre tjenester

Noen gode råd når du vurderer å bestille asfalt til din gårdsplass eller innkjørsel:

Overgang mellom ny og gammel asfalt ved bruk av infrarød varmebehandling.

Er grunnen sterk nok?

Asfalt på arealer med gang- og personbiltrafikk bør ha et underlag av 10 - 20 cm finknust grus- eller pukk som skal fordele belastningen til grunnen under (bærelag). Med bløte jord- eller leireaktige masser i grunnen trengs et tykkere lag enn når det er godt drenerende sand- eller grusunderlag. Asfalt som legges direkte på et underlag som suger opp og holder på vann, vil ikke holde lenge, selv med et tynt avrettingslag av knuste steinmaterialer.

Hvis det tidligere har vært vegetasjon på det arealet som skal asfalteres bør gjenværende vegetasjon fjernes og et ugressmiddel påføres. Oppretting eller forsterkning av underlaget er ikke inkludert dersom det ikke er nevnt i tilbudet og du må påregne å finne underlagets ujevnheter igjen i asfaltdekket. Det bør være minimum 2 % fall for å få bort overflatevann og underlaget må komprimeres godt for å unngå setninger og ujevnheter over tid. Irriterende vanndammer foran inngangsdøra kan unngås med litt planlegging og godt håndverk.

Vedlikehold av gammel asfalt gjøres ved å lime og legge på nytt lag asfalt. Små reperasjoner utføres også.


Hvor stort er arealet?

For å unngå overraskelser i fakturaen bør arealet måles opp med en skisse relatert til fastmerker som portstolper, kantstein, trapp eller lignende. Når partene undertegner skissen oppstår det ingen overraskelser når fakturaen kommer. Oppmålingen utføres nøyaktig etter utført arbeid.


Tilbud

Tilbudet bør henvise til det arealet i m2 du ønsker asfaltert. Videre bør forbruk (tykkelse) og massetype oppgis, f.eks. 100 kg/m2 Agb 11. 100 kg/m2 tilsier at tykkelsen blir ca. 4,0 cm (jf. egenvekt), mens Agb 11   står for "asfalt-grusbetong" hvor største steinstørrelse  er 11 mm. Det finnes mange forskjellige asfalt- eller massetyper. Massetype og steinstørrelse har betydning for overflatestrukturen, fare for skrubbsår når dine håpefulle ramler av sykkelen og motstand mot inntrykksmerker fra sykkelstøtter og tynne stilettheler på varme dager. Ofte må dette bli et kompromiss som avklares med oss på forhånd. Utførelsestidspunkt bør oppgis i tilbudet. Husk merverdiavgift hvis det ikke er inkludert i prisen.


Maskinlegging gir et jevnere og mer homogent dekke enn om arbeidet utføres som håndlegging, men vi har dyktige fagarbeidere som også utfører håndlegging med godt resultat. Maskinlegging forutsetter at arealet er tilgjengelig og egnet for stort maskinutstyr. Asfalt bør komprimeres/valses med ståltrommel hvor den kommer til. God komprimering mens asfalten fortsatt er god og varm har avgjørende betydning for asfaltdekkets levetid.

Betaling

Vi sender faktura etter at jobben er utført og godkjent.


Garanti

Vi garanterer for produktet som er levert og at kvaliteten er tilfredsstillende i henhold til norsk standard.


Levetid

Ved alminnelig bruk, og akseptabel bæreevne i undergrunnen, bør asfalten ha en levetid på 15 til 20 år. Men vær oppmerksom på at enkelte væsker, som drivstoff og de fleste lettere oljetyper, løser opp bindemidlet som skal holde steinene sammen. Der biler med oljelekkasje parkeres vil det lett oppstå skader på asfaltdekket. Bruk sagflis eller annet absorpsjonsmiddel for raskt å fjerne oljesøl.


Vedlikehold

Asfalt kan feies og spyles. Forsiktighet bør utvises ved bruk av høytrykksspyler. Skulle vegetasjon vokse gjennom dekket bør denne fjernes og ugressmiddel påføres. Små hull kan lappes med varm asfaltmasse.


Forespørsel

Send oss en forespørsel på post@lerangasfalt.no, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

Det er også mulig å ringe oss; tlf. 913 16 488